Friday 15.03.2019


Moderator: Marica Lillemets

 • Marica LillemetsMarica Lillemets, Estonia
 • Marica Lillemets is a journalist. She graduated University of Tartu in 1983 and received her Master’s degree in journalism. She has worked over 20 years as a economy journalist, editor and/or TV host in “Aja Plus”, “Eesti Ekspress”, TV3 and ETV. She has educated herself also in Tallinn, London and Dublin on such areas as international economy, banking, business-journalism and organization management. She has also worked in USA, Russia and in other countries, together in six different countries. In EATA, she has worked as a Media Adviser almost for 13 years. She helps to organize EATA’s communication with media and public.

  Marica Lillemets on elukutselt ajakirjanik, magister, lõpetanud Tartu Ülikooli 1983. aastal, pärast mida on ta töötanud majandusajakirjanikuna, toimetajana ja/või saatejuhina Aja Pulsis, Eesti Ekspressis, TV3-s ja ETV-s kokku ligi 22 aastat. Hiljem on Marica täiendanud end rahvusvahelise majanduse, panganduse, äriajakirjanduse ja organisatsiooni juhtimise alal nii Tallinnas, Londonis kui ka Dublinis. Lisaks on ta töötanud peale Eesti ka USA-s, Venemaal ja mujal, kokku kuues eri riigis. Meedianõunikuna on Marica Eesti NATO Ühinguga teinud koostööd üle 13 aasta, korraldades Ühingu suhteid ajakirjandusega.
   

 

1. Women of different religions.

 • Tõnis KarkTõnis Kark, Estonia
 • Tõnis Kark is an Estonian clergyman, a chaplain, who graduated the Department of theology of the University of Tartu in 2005. On July 11, 2007 he was appointed deacon and on July 4, 2010 he became a reverend. He has studied at the theater studio of Evald Hermaküla and as an actor, he has been featured in the Trumm Therater. He has published two music albums as a singer-songwriter. He also writes articles to the magazine "Theater. Music. Cinema".

  Tõnis Kark on Eesti Kaitseväe kapten, kes on 2015.–2018. aastani teeninud Politsei- ja Piirivalveameti kaplanina ning 2018. aastast jätkanud Eesti Kaitseväe kaplanina. Tõnis lõpetas 1997. aastal Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja 2005. aastal Tartu Ülikooli usuteaduskonna. 11. juulil 2007 ordineeriti ta diakoniks ja 4. juulil 2010 õpetajaks. Ta on käinud Evald Hermaküla teatristuudios ning teinud näitlejana kaasa salongteatris Trumm. Lisaks on ta loonud ansambli Pööriöö ja kirjastanud kaks autorilaulude plaati oma loominguga.

 

 

 • Kristi OckbaKristi Ockba, Estonia
 • Kristi Ockba is Estonian from her mother's side and Yemeni from her father's side. She was born in southern Estonia and moved to Kuwait at the age of four. After finishing school in Kuwait, she went to university in Yemen and worked in AMIDEAST both in Yemen and Kuwait. After that she moved to Estonia and worked as a teacher, interpreter and a humanitarian aid expert and project manager at NGO Mondo. She has been living in Estonia for 17 years and is best known as a presenter of Arab culture and Islamic culture in various institutions and schools.

  Kristi Ockba on ema poolt eestlane ja isa poolt jeemenlane. Ta sündis Lõuna-Eestis, kuid juba nelja-aastaselt kolis koos perega Kuveiti. Kooli lõpetamise järel läks ta Jeemeni ülikooli ja töötas AMIDEASTis nii Jeemenis kui ka Kuveidis. Seejärel kolis ta Eestisse ja töötas õpetajana, tõlgina ning MTÜ Mondos humanitaarabi eksperdi ja projektijuhina. Pärast 17 aastat Eestis elamist on ta hinnatud Araabia ja Islami kultuuri tutvustaja erinevates asutustes ja koolides.

 

 

 • Helen Geršman, Estonia
 •  

 

 

 • Rahma HersiRahma Hersi, Kenya
 • Rahma Hersi is a Managing Partner at Awal Consulting Limited. She is an Islamic Finance lawyer, consultant and trainer who brings in a wealth of experience working in the Islamic industry. Rahma has worked in Kenya, G.C.C and the U.S.A. Rahma was instrumental in drafting the Islamic Banking Rules for the Central Bank of Oman and has also drafted policy and procedure manuals for Islamic banks both in Africa and the Middle East. Rahma has an LL.B Honors in Shariah and Law from the International Islamic University Islamabad Pakistan and an LL.M in International Comparative Law from the Robert McKinney School of Law, Indianapolis USA and a Diploma in Arabic Language from the International University of Africa Khartoum Sudan. Read more about Awal Consulting Limited: https://awalconsulting.com/

 

 

 • Mitchell BelferMitchell Belfer, Bahrain
 • Dr Mitchell Belfer is currently President of the Euro-Gulf Information Centre (Rome, Italy), Senior Lecturer in International Relations, Terrorism and Security at the Metropolitan University Prague (Czech Republic) and Editor in Chief of the Central European Journal of International and Security Studies. He also sits on the Steering Committee of the Global Institute for Cybersecurity Technologies among other editorial, research and scientific boards. In addition to his numerous works of scholarship and presentations in academic and political forums, Mitchell is also a frequent international media contributor. He specialises in security related issues in the Arab Gulf and wider Middle East region with an emphasis on: terrorism, counter-terrorism, counter-insurgency, radical ideologies, small state foreign policies and geopolitics.
  Euro-Gulf Information Centre www.egic.info

 

 

2. Crises in women's lives and women's life in conflict zones.

 

 • Eda MölderEda Mölder, Estonia
 • Eda Mölder is a psychotherapist, pedagogue and boardmember of NGO Lifeline to which she has actively contributed to since it was founded. Under her management several centres have been started, which offer psychological, legal and social counselling under NGO Lifeline in numerous areas in Estonia. NGO Lifeline has taken part of development aid international projects outside of Estonia and in addition has founded International Women's Assistance (IWA) Centre in 2018 to help women coming to Estonia from foreign countries.

  Eda Mölder on psühhoterapeut, pedagoog ja juhatuse liige MTÜ-s Eluliin, mille tegevusega on ta olnud seotud alates organisatsiooni asutamisest. Tema käe all on asutatud Eluliini katuse all mitmeid keskusi üle Eesti, mis tegelevad psühholoogilise, juriidilise ja sotsiaalnõustamise abi pakkumisega mitmes Eesti piirkonnas.  MTÜ Eluliin on osalenud mitmetes arenguabi pakkuvates rahvusvahelistes projektides väljaspool Eestit ning on asutanud 2018. aastal välisriikidest saabuvaid naisi toetava keskuse International Women`s Assistance (IWA) Centre.

 

 

 • Krista MulenokKrista Mulenok, Estonia
 • Krista Mulenok has Master’s degrees in law and economy. She has been active in private and security sector over 20 years and last 7 of them in Estonian Atlantic Treaty Association’s (EATA) Secretary General. She is married and has two daughters. In 2014, Estonian radio Sky Plus organized a competition for citizens to become one of the candidate in European Parliament elections. Krista won this game and became a successful candidate. She recieved invitations from five parties in Estonia to continue in politics, however, Krista declined to all of them and continued as a Secretary General in EATA, to promote defence and security questions among society. As an EATA's Secretary General and a member of NATO’s first Civil Society Advisory Panel on Women, Peace and Security Krista finds it important to strengthen co-operation between NATO and the EU in security and defence field. She also supports actively women’s role in crises management and even in war, when it comes to maintaining peace.

  Krista Mulenok on hariduselt nii õigus- kui majandusteaduse magister ning omab juhtimiskogemust ettevõtluses ja julgeoleku vallas 20 aastat, neist viimased 7 Eesti NATO Ühingu (EATA) juhatuse esimehena. Ta on abielus ja 2 tütre ema. 2014 aastal osales Krista tänu Sky Plusi raadiomängule üksikkandidaadina Euroopa Parlamendi valimistel. Olles edukas kandidaat, tehti valimiste järel viie erakonna poolt ettepanek poliitikasse minekuks. Sellest Krista aga loobus ning otsustas jätkata kodanikuühiskonnas, pannes erilist rõhku just kodanikukaitse valdkonna arendamisele Eestis. NATO esimese kodanikuühiskonna naised, rahu ja julgeolek töögrupi liikmena ning EATA juhatuse esimehena peab Krista oluliseks tugevdada julgeoleku ja kaitsealast koostööd Euroopa Liidu ja NATO vahel, kuid ka naiste õiguste ja võrdõiguslikkuse eest seismist. Kriisiolukorras on naised paremad läbirääkijad, sõjakoldes tulemuslikumad rahutegijad. Naistel on eriline vastutustunne ja oskus kuulata südame häält.

 

 

 • Jelena MuržakJelena Muržak, Estonia
 • Jelena Muržak, police officer working with youth and crime prevention. My working experience in Police and Border Guard Board system is 15 years, 3 years of this period I have worked with children and problematic families. In 2018 I participated in mission that was held in Greece, in Lesbos island. There I took fingerprints of refugees, registered and also made photos of refugees. And in the new mission that will start in december 2018, in Italy, I have the same program. I have been working with lots of people and my work experience also includes family violence. In this period of time I have given advice to many women who have experienced physical and emotional violence.

  Jelena Muržak, politseiametnik, kelle põhilisteks tööülesanneteks on töö noortega ja kuriteoennetus. Minu töökogemus Politsei-ja Piirivalveametis on kokku 15 aastat, sellest 3 aastat olen töötanud laste ja probleemsete perekondadega. 2018 aasta maikuus ma osalesin missoonil, mis toimus Kreekas, Lesbose saarel. Seal olid minu põhilisteks tööülesanneteks pagulaste sõrmejälgede võtmine, registreerisin neid ja samuti ka fotografeerisin isikuid. Uus missioon algab 2018.aasta detsembris, kus mul on samad tööülesanded. Ma olen töötanud väga paljude inimestega ja minu tööülesanded hõlmavad ka perevägivallajuthumeid. Oma karjääri jooksul olen ma nõustanud mitmeid naisi, kes on kogenud füüsilist ja vaimset vägivalda.

 

 

 • Mary Justine ToddMary-Justine Todd, Bahrain
 • Mary-Justine Todd is an international humanitarian expert consultant in Women's Crisis Care International, with more than ten years of experience. She has been working in, managing, and evaluating humanitarian and health programs around the world including in places such as NYC, Liberia, Tanzania, Afghanistan, Bahrain and Kuwait. She has Master's Degree in International Public Health as well as a Master's of Arts in International Studies. Both degrees and much of her work has been focused on refugees, internally displaced people, and specifically, women from under-privileged communities, post conflict zones, and humanitarian disaster areas.  Read more about Women's Crisis Care International: https://www.womenscci.org/

 

 

 • May-Britt RonnebroMai-Britt Ronnebro, Sweden
 • May-Britt Ronnebro is the Chairperson of Professional Commission and also President of International Police Association (IPA) in Sweden. May-Britt was elected into her role in 2015, and as Chair of the PC she is responsible for planning and monitoring the development of the professional projects within the IPA and encouraging the exchange of ‘best practice’ on a professional level between members. May-Britt maintains partnerships with other international associations related to the police profession including the International Association of Women Police and represents the IEB on the board at IBZ Castle Gimborn – the IPA’s education centre. Read more about International Police Association: https://www.ipa-international.org

 

 

3. Women in the business world as entrepreneurs and directors.

 

 • Mailis LintlomMailis Lintlom, Estonia
 • Mailis Lintlom is the owner of a glass and aluminium facades manufacturing company Windoor AS since 1996 and chairman of the board since 2017. Earlier in her career, she has worked as an advisor on foreign affairs in Harju County, has been the project manager in the United Nations development program (Estonian counties IT and databases integration project), has coordinated EU programs Ecos-Ouverture and Phare Harju County, as well as Estonian case study Ämari Airfield in NATO's Challenges of Modern Society pilot study “The environmental aspects of reusing former military lands”.
  Mailis has a higher degree in English language and literature from Tallinn University and a master's degree in law from the University of Tartu. She is also a co-author for the publication „Pre-feasibility Analyses of the Reuse of Ämari Airfield“.
  Read more about Windoor AS: http://www.windoor.ee/en/

 

 

 • Ester EomoisEster Eomois, Estonia
 • Ester Eomois on Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni president. Ta õpetab EBSi (Estonian Business School) üliõpilastele juhtimist ning koolitab noori juhte nii Euroopas kui kaugemal. Esteril on üle 15 aasta jagu rahvusvahelist kogemust tippjuhtimises ning täna kirjutab ta oma doktoritööd millenniumi põlvkonna naiste karjäärivalikutest.

 

 

 • Kadri TaliKadri Tali, Estonia
 • Kadri Tali on tuntud Eesti muusikamänedžer ja -produtsent, kes lõi 11 aastat tagasi koos oma õde, dirigent Anu Taliga Põhjamaade sümfooniaorkestri. Kadri on selle unikaalse rahvusvahelise orkestri mänedžer ja produtsent. Tema tööalast karjääri iseloomustab muusika ja juhtimine – ta on olnud Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri direktor ja Soome Rahvusooperi ooperikoori direktor.

 

 

 • Ann RunnelAnn Runnel, Estonia
 • Ann has been researching circular economy and eco-innovation topic for 12 years focusing on textile industry and specially dealing with the economic side of the topic. She launched Reverse Resources in 2014 after visiting Bangladesh and seeing the enormous amounts of textile waste from garment production. She understood that is not the problem of bad management of production, but the problem of linear economic model, extensive global supply chains and bad communication. RR is now a company that has validated an innovative business case that is fully based on circular economy, targeted to mass-production companies and creates value by providing information intelligence through supply chains. Read more about Ann Runnel: https://www.linkedin.com/in/annrunnel/ Read more about Reverse Resources: www.reverseresources.net

  Ann Runnel on 12 aastat tegelenud ringmajanduse uurimisega tekstiilitööstuse võtmes, tegeledes just selle teema majandusliku aspektiga. Neli aastat tagasi külastas ta Bangladeshi ja nägi, kui suur on sealne tekstiilijääkide maht. Ta sai aru, et probleemiks ei ole rõivatehaste kehv majandamine, vaid lineaarse majandusmudeli ja pikkade ülemaailmsete tarneahelate puudulik infoliikumine. Pärast seda asutas ta ettevõtte Reverse Resources, mis on nüüdseks leidnud ärimudeli, mis lähtub täielikult ringmajandusest, on suunatud suurtele masstootmise ettevõtetele ja loob väärtust läbi parema infoliikumise korraldamise tarneahelates.

 

 

 • Kristel LankotsKristel Lankots, Estonia
 • Kristel Lankots had worked in road construction supervision company in charge of contracts and finances. At some point she had to make a decision whether to continue as an employee or become an entrepreneur. She decided to become an entrepreneur and make chocolate that was not available in Estonia at that time. She educated herself in different countries, under different chefs and masters until she opened Chocokoo. Chocokoo is making bean-to-bar chocolate, using origin chocolate starting from cocoa beans and adding only unrefined cane sugar. Despite its short history, Chocokoo has won quite a lot of recognition. In addition to being honored to serve their sweets at the Independence Day Reception of the President of Estonia, Chocokoo’s bean-to-bar chocolates won silver and bronze at the International Chocolate Awards European Bean-to-Bar competition. The company has also received a Gold medal at The International Chocolate Awards Eastern European Competition.

  Kristel Lankots oli töötanud juba aastaid teedeehituse järelevalve firmas lepingute ja finantside alal, kui leidis, et on vaja teha otsus: kas jätkata palgatöötajana või hakata ettevõtjaks? Tallinna Tehnikaülikooli ärijuhtimise eriala haridusega Kristel otsustas viimase kasuks ning hakkas valmistama sellist šokolaadi, mida keegi teine Eestis sel hetkel ei pakkunud. Pärast koolitusi erinevate riikide meistrite käe all asutas ta ettevõtte Chocokoo, mis teeb bean-to-bar šokolaadi ehk šokolaadi valmistame toimub kakaoubadest, millele lisatakse vaid rafineerimata roosuhkrut. Chocokoo on oma lühikese tegevusaja jooksul pälvinud palju tunnustust. Lisaks sellele, et Chocokoo maiustusi on pakutud iseseisvuspäeva presidendi vastuvõtul, võitsid Chocokoo bean-to-bar šokolaaditahvlid mainekal International  Chocolate Awards European Bean-to-Bar 2018 konkursil hõbeda ja pronksi. The International Chocolate Awards Ida-Euroopa regiooni võistlustel on Chocokoo oma toodanguga võitnud koguni kuldmedali.

 

 

 • Vivian Unt, Estonia
 •  

 

 

 • Lana AttarLana Attar, Bahrain
 • Lana is a serial social tech entrepreneur. She is the founder of Gudjuju, a Digital agency which offers design, branding and development services with an emphasize on Corporate Social Responsibility (CSR). She is also the founder and lead for Google Developer Group Manama and is a Women Techmakers lead, both focusing on tech and entrepreneurship skills development in Bahrain. Lana is a Global Shaper which is an initiative under the World Economic Forum. She is Also an Ashoka Change Maker Exchange Alumini. Read more about Lana Attar: https://www.linkedin.com/in/lanaalattar/ Read more about Gudjuju: https://gudjuju.com/

 

 

 • Meeli KõivaMery Crystal Ra, Estonia
 • Mery Crystal Ra is a globally renowned, award-winning installation and light-glass-multimedia artist-painter, creative curator and innovator. She has been an innovator and a visionary in the field of multimedia, light and glass art for the past 30 years. She is considered a trailblazer and source of influence in the light art movement, reshaping the space and surface of structures. A pioneer in combining glass and light to create extraordinary works of art, she creates highly imaginative and novel pieces in Europe and in the US for private residences and public buildings. Her innovative interactive glass-light-video sculptures were created for the UNESCO International Year of Light closing ceremony in 2016, European Parliament main building exhibition in Brussels, Belgium in 2006 and Glaston Corporation in 2006. The philosophy of Meeli Koiva’s work is constantly changing glass environment via innovative glass and light art. She has earned a reputation as one of the leading traiblazer glass-light innovators, widely acclaimed for her unique graphic, line quality and use of color.